MyCamper tar imot et bredt spekter av kjøretøy - gamle folkevognbusser, moderne bobiler, ombygde vans, retro-campingvogner osv. - det spiller ingen rolle. 


I tillegg til motoriserte campingvogner kan også ikke-motoriserte campingvogner og taktelt leies ut. Minstekravet er at det skal være sove- og matlagingsmuligheter i kjøretøyet. Matlagingsmulighetene kan også være mobile. 


Et annet viktig punkt ved utleie av campingkjøretøy er at kjøretøyet er forsikret. Kjøretøyeiere kan enten bruke sin egen kaskoforsikring (pass i så fall på at forsikringen også dekker betalt leie) eller velge et av våre forsikringsprodukter. Sveitsiske kjøretøy er dekket av Baloise og nordiske kjøretøy av Omocom.


Du finner mer informasjon om forsikringene her.