På MyCamper har eiere mulighet til å bestemme depositumsbeløpet selv. Depositumet fungerer som en ekstra sikkerhet og trenger ikke nødvendigvis å tilsvare egenandelen, men vi anbefaler det, spesielt hvis du har egen forsikring for utleie. Hvis det oppstår en skade, beholder eieren depositumet inntil skaden er godkjent. Depositumet kan oppbevares i maksimalt 60 dager.


For skader som dekkes av Omocom- eller Baloise-forsikring, refunderer eieren depositumet når forsikringsdekningen er bekreftet. Baloise belaster selvrisikoen direkte til leietaker. Hvis kjøretøyet er dekket av eierens forsikring, blir depositumet vanligvis holdt tilbake for å dekke egenandelen. Hvis skadekostnaden er lavere enn egenandelen, refunderes depositumet.


Hvis kilometergrensen som er angitt i leieavtalen overskrides eller kjøretøyet returneres urent, kan depositumet brukes til å dekke disse ekstrakostnadene.


Hvis du er eier og ønsker å angi eller endre depositumsinnstillingene, kan du klikke på "Mitt kjøretøy", navigere til "Priser" og deretter gå til kategorien "Depositum", der du kan justere depositumsbeløpet: