Alle betalinger av bestillinger og depositum skjer via MyCamper. Betaling av leie utenfor MyCamper bryter med våre vilkår og betingelser og fører til blokkering av leietakers profil og kjøretøyets profil.