Selv om alle kjøretøy på MyCamper er fullkaskoforsikret, koster skader ofte mye penger og tid. De fleste skadene under campingferier er relatert til uforsiktighet og dårlig vær. Nedenfor finner du noen tips fra oss for å unngå slike skader:

  • Før du starter turen, bør du vite hvor vann- og bensin- eller dieseltankene er plassert. Du bør også være klar over størrelsen på kjøretøyet (lengde, bredde, høyde).
  • Før du kjører kjøretøyet, må du alltid kontrollere at alle ting er ordentlig stuet og, fremfor alt, godt sikret. I tillegg bør alle vinduer og dører være lukket.
  • Ha alltid en annen person til å veilede deg utenfor kjøretøyet når du rygger, parkerer og gjør skarpe svinger. Dette er avgjørende for å forhindre utvendige skader.
  • Ta ekstra brede svinger. Kjøretøyet er stort og krever mer plass.
  • For å unngå skader på markisen bør du alltid rulle den inn over natten og så snart du forlater bilen. Ikke bruk markisen når det blåser mye.
  • Hold alltid tilstrekkelig avstand til forankjørende kjøretøy, og kjør så forsiktig som mulig på natur- og grusveier.
  • Hvis en haglstorm er nært forestående og det er nok tid, kan du prøve å kjøre inn i offentlige underjordiske garasjer (pass på høyden), parkeringshus eller til overbygde bensinstasjoner. På veien kan du også stoppe på veiskulderen under broer.