Du må ha hatt et gyldig førerkort i minst 3 år og være folkeregistrert i et EØS-land eller Storbritannia. Førerkortet ditt må også være utstedt innenfor et EØS-land eller Storbritannia.