Kostnadene for egenandeler kan variere avhengig av forsikring og forsikringsstruktur eieren har. Det er også forskjellige egenandeler for forskjellige elementer i forsikringen. Egenandelen er oppgitt i annonsen. For MyCampers forsikring via Omocom er maksimal egenandel 16 000 kr. Men det går å legge til en redusering av egenandelen. Dermed får man ned egenandelen til 3 000 kr. Kostnaden for reduseringen er 189 kr per dag.


Mer informasjon om egenandeler og annen informasjon for MyCamps forsikring via Omocom.