Utsjekking skjer når leietakeren returnerer kjøretøyet til eieren etter leieperioden.

Leietaker returnerer kjøretøyet til eieren på det angitte tidspunktet på den siste dagen i leieperioden. Ved ytterligere forsinkelser kan du som leietaker bli debitert et forsinkelsesgebyr av eieren. Hvis det er en bobil, dokumenterer eieren bobilens drivstoffnivå og speedometerstand. Deretter inspiserer begge parter kjøretøyets tilstand sammen for å sikre at kjøretøyet er i samme stand som ved leieperiodens start. Eieren av kjøretøyet dokumenterer eventuelle nye skader, og leietakeren godkjenner det via sin konto på nettstedet. Kjørelengde i tillegg til gratis kilometer beregnes automatisk her, og eieren og leietakeren kan også i fellesskap avtale eventuelle andre ekstra kostnader og dokumentere dem direkte for enklere betalingshåndtering. I så fall trekkes disse direkte fra innskuddet. Når nøklene returneres og utsjekking er godkjent av begge parter på nettstedet, er utsjekking fullført.

Alle utbetalinger fra MyCamper til eiere og leietakere tar mellom 5–10 virkedager for å nå mottakerens konto.