Leieinntektene du mottar som eier regnes som skattepliktig kapitalinntekt. Det er viktig å merke seg at du kan trekke av på skatten når det gjelder kostnader knyttet til utleie. For mer informasjon knyttet til skattepliktig kapitalinntekt henviser vi til www.skatteetaten.no.

Det er også fradrag for tilleggsforsikring og andre merkostnader som har med utleie å gjøre. Disse gjelder ikke en standard bobilforsikring, rengjøring, avgifter, service, parkeringsplass eller lignende.

Du kan beregne skatten ved å beregne leieinntektene minus gyldige fradrag, og deretter beregne skatten på overskuddet, som i dag er 30%. Hvis du har tanker om utleie av bobiler og campingvogner og avgifter, anbefaler vi at du leser mer på følgende lenker fra Skatteetatens nettsider:

Utleie av løsøre
Delingsøkonomi
Dersom du driver næringsvirksomhet og er mva.-pliktig, må du utstede kvittering til kunden og spesifisere mva.