For å bli dekket av MyCampers forsikring, må du oppfylle visse krav. Blant annet må ditt kjøretøy være privateid og ha kjørt maks 30 000 mil.

Les mer om MyCampers forsikring og hvilke krav du må oppfylle her.

Hvis du av en eller annen grunn ikke er dekket av MyCampers forsikring, kan du fortsatt leie ut gjennom MyCamper, men må da sørge for at du har en gyldig forsikring når du leier ut. Flere forsikringsselskaper godkjenner utleie selv om bobilen er anskaffet til privat bruk. Hvis du ikke dekkes av MyCampers forsikring, anbefaler vi at du som bobil- og campingvogneier finner ut hvordan forsikringsselskapet dekker eventuelle skader som kan oppstå når du leier ut.

For å være dekket av forsikringen må leietaker være minst 23 år.