I løpet av leieperioden er det leietaker som betaler for kostnader som oppstår. Dette inkluderer blant annet parkeringsbøter, vei- og broavgifter eller skader på kjøretøyet. Bøter og gebyrer som dukker opp i ettertid, men som er utstedt i løpet av leieperioden, kan eieren rapportere til MyCamper også etter at utsjekkingen har funnet sted. MyCamper vil da belaste leietaker for aktuelle gebyrer og utbetale pengene til eier så snart vi har mottatt pengene fra leietaker.


Leietaker kan ikke holdes ansvarlig for skader som skyldes slitasje (motor, bremser, dekk).