Som eier velger du selv hvor mye du vil tjene. Deretter legges det automatisk beregnede beløpet for servicegebyr, forsikring og mva. til. Det totale leiebeløpet vises i kjøretøyprofilen og i bestillingen, som leietakeren betaler.


Forsikringen varierer avhengig av kjøretøyets verdi og lengden på bestillingen. 


Hvis du vil redigere prisene for et allerede publisert kjøretøy, klikker du først på menyen øverst til høyre på nettstedet. Der finner du "Mitt kjøretøy" som du kan klikke på. Nå kan du velge "Priser". På denne siden kan du også se eksempler på hvor mye du vil tjene for ulike leieperioder.