Som kjøretøyeier har du mulighet til å ta et depositum som betales av leietaker før bestillingen starter. Depositumet brukes av leietakeren til å betale eventuelle ekstrakostnader som kan oppstå i forbindelse med bestillingen. Du kan velge hvilket beløp du vil at depositumet skal være for alle bookinger. 


Hvis du vil redigere depositumet for et allerede publisert kjøretøy, klikker du først på menyen øverst til høyre på nettstedet. Der finner du "Mitt kjøretøy" som du kan klikke på. Nå kan du velge "Priser". Nederst på siden kan du velge hvor mye du vil kreve i depositum.


Depositumet betales til MyCamper for at leietakere og eiere skal kunne føle seg trygge. Leietakere må betale depositumet online tidligst 7 dager før leiestart og senest dagen før leiestart. Hvis depositumet ikke er betalt, er det ikke mulig å starte innsjekkingsprosessen. 


Ved utsjekking kan du som kjøretøyeier legge inn ekstrakostnader som du ønsker å belaste leietaker. Leietakeren må da godkjenne disse ekstrakostnadene. Det er du som kjøretøyeier og leietakeren som er ansvarlig for å bli enige om hvilke ekstrakostnader som skal trekkes. Hvis ekstrakostnadene overstiger det innbetalte depositumet, betaler leietaker det overskytende beløpet til MyCamper, og deretter utbetales ekstrakostnadene til deg. Et administrasjonsgebyr på 10 % legges til for leietaker på alle ekstra kostnader.


Når du sjekker ut, kan du også be om å få beholde depositumet i en begrenset periode for å sjekke hva for eksempel en reparasjon vil koste. Du er da selv ansvarlig for å sjekke dette så snart som mulig. Depositumet kan oppbevares i maksimalt 2 måneder.


Hvis du melder inn ekstrakostnader etter at depositumet er frigitt, får du pengene tilbake så snart leietaker har betalt dem til MyCamper. For å kunne belaste leietaker for ekstrakostnader må du som eier sende inn dokumentasjon på at disse har påløpt i løpet av leieperioden. For eksempel kvitteringer for tilleggsavgifter, bompenger eller parkeringsbøter. Dokumentene skal sendes til MyCamper senest seks måneder etter leieperiodens slutt. 


Vær oppmerksom på at det er du som eier som har bevisbyrden for at det har påløpt ekstrakostnader i etterkant, så det er alltid best å sørge for at du og leietaker blir enige om eventuelle ekstrakostnader direkte ved utsjekking og at dette dokumenteres ved utsjekking. Vær oppmerksom på at når MyCamper overfører penger til deg, kan det ta opptil 5-10 dager før pengene er på kontoen din.