Som leietaker betaler du depositum rett før bestillingen starter og så får du det tilbake når bestillingen er over. Les mer om bestillingsprosessen. Depositumsgebyret betales til MyCamper slik at du som leietaker kan føle deg trygg på din betaling. Ved utsjekking registreres eventuelle ekstrakostnader, som deretter trekkes fra depositumet. Resten av depositumet vil bli refundert til deg når utsjekking er godkjent. Dersom beløpet overstiger depositumet, vil MyCamper belaste deg som leietaker for det resterende beløpet. eieren kan melde fra om ekstrakostnader en tid etter utsjekking, noe som kan bety at du som leietaker vil bli belastet for disse. Dette kan for eksempel være kostnader knyttet til drivstoff, bompenger, bøter eller egenandeler. For å kreve penger fra leietaker for tilleggsgebyr for bompenger og parkeringsbøter, må eier fremlegge dokumentasjon som beviser at disse har skjedd i leieperioden. Dette kan for eksempel være kvitteringer for tillegg, bompenger eller parkeringsbøter. Disse dokumentene må sendes inn senest seks måneder etter at bestillingen er gjennomført. Alle betalinger fra MyCamper til både eiere og leietakere tar mellom 5-10 virkedager å nå mottakerens konto.